Saziņai

27022314

Saziņai caur Whatsapp

Pirkumu grozs
  • Jūsu grozs ir tukšs!

Pirkumu grozs
  • Jūsu grozs ir tukšs!

Pirkumu grozs
  • Jūsu grozs ir tukšs!

PREČU IEGĀDES NOTEIKUMIDistances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta veikala elfs.lv īpašnieku SIA „Peldošā Pilsēta”, reģistrācijas Nr. LV40003816867, juridiskā adrese: Lakstīgalu iela 3, Ķekavas pag, Ķekavas nov. LV2123 (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu elfs.lv  interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti elfs.lv interneta veikalā.

1. Pircējs pērk, pasūta, apmaksā un saņem bet Pārdevējs piegādā un pārdod interneta veikalā elfs.lv norādītās preces un pakalpojumus (turpmāk Preces) saskaņā ar šajā distances līgumā noteikto (turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pērk Preces, aizpildot attiecīgu pirkuma formu Pārdevēja mājas lapā elfs.lv. Izdarot pirkumu, Pircējs apņemas norādīt precīzus datus, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju. Par neprecīzu piegādi,kas radusies nepilnīgas piegādes informācijas dēļ, atbildīgs Pircējs. Preces pirkuma veikšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajām personām, izņemot kurjerkompāniju, lai nodrošinātu Preces piegādi

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē līdz ēkas galvenajām ārdurvīm saskaņā ar norādītajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumus un Preču apmaksu veic kopā, saņemot rēķinu no Pārdevēja.

4. Pirkumus Pircējs var izdarīt jebkurā laikā, bet Preces komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pirkuma apstiprinājums Pircējam tiek nosūtīts e-pastā vai paziņots telefoniski. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu vai telefona zvanu, tad pasūtījums nav pieņemts. Preces komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atgriešanas piegādes izdevumus sedz Pircējs.

6. Gadījumā, ja Preces pirkumā ir sakomplektētas neprecīzi, ir bojātas, vai kā citādi neatbilst Preces aprakstam, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst tās aprakstam un pasūtītajam (preču skaits, krāsa u.c.).

Atteikuma tiesības

7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi noteikumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt bojāta, ar redzamām lietojuma pazīmēm. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, Pircēja atteikuma tiesības nav spēkā. Pircējam ir jāsaglabā nebojāts preces oriģinālais iepakojums un jāatgriež tas Pārdevējam kopā ar preci.

  • Svarīgi! Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt parastā veikalā.

7.2. Ja Pircējs vēlas un var izmantot atteikuma tiesības, tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: www.elfs.lv@gmail.com vai telefoniski. 

 7.3. Pircējam ir pienākums saglabāt gan Piegādātāja dokumentus par Preces saņemšanu, gan Piegādātāja/kurjera dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam kā arī oriģinālo preces iepakojumu.

7.4. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā

7.5. Naudu par atgriežamo Preci Pārdevējs ieskaita Pircēja norādītajā bankas kontā, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc atgriežamās preces piegādāšanas Pārdevējam. Preces atgriešanas piegādes izmaksas sedz Pircējs.

Atteikuma veidlapa

Apmaksa un piegāde

8. Vidējais piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 6 (sešas) darba dienas precei, kas pieejama noliktavā. Piegādes laiks var mainīties, un to nosaka Pārdevējs. Atsevišķām precēm piegādes laiku Pārdevējs atsevišķi saskaņo ar Pircēju.

9. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodokli). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.

10. Apmaksu par Preci Pircējs veic ar pārskaitījumu uz SIA "Peldošā Pilsēta" konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

11. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

12. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

13. Veicot pasūtījumu Pircējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot. 

Datu aizsardzības atruna

SIA " Peldošā Pilsēta" ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pirkumu veikšanu elfs.lv, tiks  izmantoti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

SIA Peldošā Pilsēta,

Lakstīgalu iela 3 

Ķekavas pagasts

Vimbukrogs LV2123

 Reģ. Nr 40003816867

mob. 27022314

 

2024©Elfs.lv