Saziņai

27022314

Saziņai caur Whatsapp

Pirkumu grozs
  • Jūsu grozs ir tukšs!

Pirkumu grozs
  • Jūsu grozs ir tukšs!

Pirkumu grozs
  • Jūsu grozs ir tukšs!

ATRAKCIJU LIETOŠANAS UN NOMAS NOTEIKUMIPiepūšamo atrakciju  lietošanas noteikumu lejuplādes :

Palma     Pūķītis   Okeāns    Burvju koks    Konfekte    Sēne     Zilonis  Lielā pils

Piepūšamā grīda

1          Piepūšamo atrakciju nomas noteikumi.

1.1           Saņemot piepūšamo atrakciju, Nomniekam ir jāuzrāda Nomnieka personu apliecinošs dokuments.

1.2           Nomnieks apņemas atdod piepūšamo atrakciju Iznomātājam noteiktajā vietā un laikā tādā pašā lietošanas kārtībā kā saņēma. 

1.3           Nomnieks nedrīkst nomā paņemto piepūšamo atrakciju izvest ārpus Latvijas Republikas robežām.

1.4           Nomnieks drīkst lietot piepūšamo atrakciju tikai Līgumā noteiktajā vietā un adresē.

1.5           Nomnieks, kurš saņem piepūšamo atrakciju, pirms piepūšamās atrakcijas lietošanas, apņemas iepazīstināt bērnus ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem, un neatstāt bērnus bez uzraudzības piepūšamajā atrakcijā.

1.6           Ja piepūšamā atrakcija nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, vai bez tās, tiek saplēsta, sabojāta, pazaudēta vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar atrakciju atdod Iznomātājam, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar Iznomātāja piestādīto rēķinu, kas ietver sevī izmaksas, kas saistītas ar atrakcijas remontu, vai pilnu tās vērtību nozaudēšanas gadījumā, vai arī ja atrakcijas remonta izmaksas pārsniedz tās vērtību.

1.7           Nomnieks nedrīkst veikt piepūšamās atrakcijas remontu bez Iznomātāja piekrišanas.

1.8           Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no atrakcijas neprasmīgas lietošanas un apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas. 

1.9           Nomniekam ir jānodrošina pastāviga elektribas padeve gaisa pūtējam.

1.10        Piepūšamo atrakciju ir jānostiprina pie laukuma pamatnes ar speciāli tam paredzētiem stiprinājumiem;

1.11        Ja atrakcijas tika piegādātas, un uzstādītas, bet vēlāk lietus dēļ tās nevarēja izmantot, iznomātājs nomas maksu patur pilnā apmērā.

 

2          Piepūšano atrakciju lietošanas noteikumi.

2.1           Pirms atrakcijas lietošanas pārbaudīt vai bērnu drēbēm nav metālisku vai asu detaļu, kas var radīt bojājumus.

2.2           Piepūšamās atrakcijas lietošanas laikā,  bērnu uzvedību un rīcību kontrolē un par viņiem uzņemas atbildību viņu vecāki vai personas, kuru uzraudzībā atrodas bērns. Iznomātājs neuzņemas atbildību par atrakcijas lietotāju drošību.

2.3           Piepūšamo atrakciju ir jānofiksē pie laukuma pamatnes ar speciāli tam paredzētiem stiprinājumiem;

2.4           Atrakcijas ir paredzētas bērniem no 3-10 gadiem. Viena lietotāja svars nedrīkst pārsniegt 45 kg.

2.5           Pieaugušajiem atrakcijas izmantot aizliegts.

2.6           Nepārsniegt maksimālo bērnu skaitu, kā ir norādīts atrakcijas specifikācijā.

2.7           Atrakciju paredzēts lietot gan brīvā dabā, gan iekštelpās. 

2.8           Piepūšamo atrakciju uzstāda tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir attīrīta no asiem priekšmetiem (akmeņiem, stikliem, naglām u.c.)

2.9           Atrakciju uzstāda piepūšot to ar gaisu, izmantojot speciāli šim mērķim paredzētu gaisa pūtēju, kas jāpieslēdz elektriskajam spriegumam 220V-230V.

2.10        Nelietot atrakciju stipra vēja virs 7m/sek. un ilgstošu nokrišņu gadījumā.

2.11        Atrakcijas bojājuma gadījumā nekavējoties pārtraukt tās izmantošanu un ziņot izomātājam

 

3          Piepūšmās atrakcijās AIZLIEGTS

3.1           Atrasties apavos;

3.2           Lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas;

3.3           Lietot asus, karstus u.c. priekšmetus, krāsojošas vielas, šķidrumus, eļļas, sveķus u.c. produktus, kas var sabojāt atrakciju;

3.4           Ļaut dzīvniekiem uzkāpt uz piepūšamās atrakcijas;

3.5           Grūstīties un kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargbortiem, liekties pāri malām;

3.6           No slidkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz augšu pa slidkalniņu;

3.7           No piepūšamās atrakcijas aizliegts izlekt! Lai izkāptu no tās, ir jāapsēžas uz atrakcijas malas un uzmanīgi jāizkāpj.

3.8           Pārsniegt kopējo pieļaujamo bērnu skaitu, vecumu un svaru;

3.9           Nedrīkst atrasties atrakcijā, kamēr tā tiek piepūsta vai no tās tiek izlaists gaiss.

3.10        Lietus laikā nedrīkt pieļaut atrakcijas samirkšanu, elektriskā gaisa pūtējs obligāti jānovieto zem nojumes.

3.11        Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no piepūšamās atrakcijas neprasmīgas lietošanas un apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas.

3.12        Izmantot bojātu atrakciju.


 

 

4          Nomas laiks

4.1           Nomas laiks tiek aprēķināts no brīža kad atrakcija tiek nodota Nomniekam līdz brīdim, kad tā tiek atgriezta Iznomātājam.

4.2           Atrakcija saņemama un nododama laika posmā no 8:00 līdz 20:00, par kuru tiek aprēķināta dienas nomas maksa. Ārpus dotajiem darba laikiem iespējams atrakciju saņemt un  nodot par papildus samaksu, attiecīgi par to vienojoties ar Iznomātāju.

4.3           Ja atrakcija tiek  atgriezta vēlāk par plānoto laiku, kas noteikts šī līguma punktā 7.1, nomas maksai papildus tiek aprēķināta arī nākamās dienas nomas maksa.

 

5          Apmaksa

5.1           Priekšapmaksa (skaidrā naudā –  2 dienas pirms uzstādīšanas, ar pārskaitījumu – vismaz 2 dienas iepriekš);

5.2           Kopsummu veido Atrakcijas noma + Piegāde (+ iepriekš minētās piemaksas, ja pielāgojamas);

 

SIA Peldošā Pilsēta,

Lakstīgalu iela 3 

Ķekavas pagasts

Vimbukrogs LV2123

 Reģ. Nr 40003816867

mob. 27022314

 

2024©Elfs.lv